Xem bói cho tuổi chồng Giáp Tý 1984 vợ Kỷ Tỵ 1989

Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc, tương hợp giữa chồng Giáp Tý 1984 và vợ Kỷ Tỵ 1989. Từ đó giúp hai bạn sẽ tìm ra cách hóa giải tốt nhất để cuộc sống vợ chồng tốt đẹp, ấm êm và hạnh phúc hơn.

Hướng dẫn xem tuổi vợ chồng tốt xấu

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Giáp Tý 1984 vợ Kỷ Tỵ 1989

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1984 1989
Tuổi âm Giáp Tý Kỷ Tỵ
Mệnh Hải Trung Kim Đại Lâm Mộc
Cung phi Đoài Tốn
Thiên mệnh Kim Mộc

Đánh giá sự xung khắc giữa chồng Giáp Tý 1984 vợ Kỷ Tỵ 1989

Dựa trên sự tương hợp, tương khắc về mệnh, thiên can, địa chi, cung phi, thiên mệnh để biết sư hợp khắc giữa 2 vợ chồng. Dưới đây là đánh giá chi tiết sự sự tương hợp, tương khắc giữa chồng Giáp Tý 1984 vợ Kỷ Tỵ 1989.

Xung khắc mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
Hải Trung KimĐại Lâm MộcTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
GiápKỷTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc địa chi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
TỵBình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ĐoàiTốnLục sát (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
KimMộcTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá xung khắc tuổi chồng Giáp Tý 1984 vợ Kỷ Tỵ 1989

3
Tuổi vợ chồng 2 bạn không hợp tuổi nhau

Trên đây là đánh giá sự hợp khắc giữa chồng 1984 vợ 1989. Nếu tuổi của hai bạn hợp nhau thì chúc mừng hai bạn. Còn nếu khắc nhau thì hai bạn nên tìm cách hóa giải, vun vén cho gia đình hạnh phúc, ấm êm.

Xem tuổi vợ chồng các cặp tuổi khác: