Xem bói cho tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Kỷ Mão 1999

Dưới đây là đánh giá sự hợp khắc, tương hợp giữa chồng Ất Hợi 1995 và vợ Kỷ Mão 1999. Từ đó giúp hai bạn sẽ tìm ra cách hóa giải tốt nhất để cuộc sống vợ chồng tốt đẹp, ấm êm và hạnh phúc hơn.

Hướng dẫn xem tuổi vợ chồng tốt xấu

Chọn năm sinh tuổi chồng (Âm lịch)

Chọn năm sinh tuổi vợ (Âm lịch)

Thông tin năm sinh tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Kỷ Mão 1999

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1995 1999
Tuổi âm Ất Hợi Kỷ Mão
Mệnh Sơn Đầu Hỏa Thành Đầu Thổ
Cung phi Khôn Cấn
Thiên mệnh Thổ Thổ

Đánh giá sự xung khắc giữa chồng Ất Hợi 1995 vợ Kỷ Mão 1999

Dựa trên sự tương hợp, tương khắc về mệnh, thiên can, địa chi, cung phi, thiên mệnh để biết sư hợp khắc giữa 2 vợ chồng. Dưới đây là đánh giá chi tiết sự sự tương hợp, tương khắc giữa chồng Ất Hợi 1995 vợ Kỷ Mão 1999.

Xung khắc mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
Sơn Đầu HỏaThành Đầu ThổTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ẤtKỷTương khắc (Rất xấu)

Xung khắc địa chi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
HợiMãoTam hợp (Rất tốt)

Xung khắc cung phi vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
KhônCấnSinh khí (tốt)

Xung khắc thiên mệnh vợ chồng

Chồng Vợ Đánh giá
ThổThổBình (Không xung khắc)

Đánh giá xung khắc tuổi chồng Ất Hợi 1995 vợ Kỷ Mão 1999

7
Tuổi vợ chồng 2 bạn khá hợp nhau

Trên đây là đánh giá sự hợp khắc giữa chồng 1995 vợ 1999. Nếu tuổi của hai bạn hợp nhau thì chúc mừng hai bạn. Còn nếu khắc nhau thì hai bạn nên tìm cách hóa giải, vun vén cho gia đình hạnh phúc, ấm êm.

Xem tuổi vợ chồng các cặp tuổi khác: